Офіційний сайт Ківерцівської райдержадміністрації та Ківерцівської райради
Наші партнери

Наші контакти

Адреса: 45200, м.Ківерці, вул.Киричука, 1
Тел./факс: (03365) 2-13-58
E-mail: rayvo_ki@lt.ukrtel.net
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 жовтня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Берестяне відбувся районний  семінар учителів географії з проблеми: «Використання ІКТ при формуванні компетентностей на уроках географії». З вітальним словом учасників семінару зустрів директор навчального закладу - Шульський Микола Володимирович, який презентував модель школи соціальної адаптації.

На важливості використання інформаційно-комунікаційних технологій при формуванні географічних компетентностей наголосила завідувач рай методкабінетом Сорочинська Ірина Сергіівна. Адже педагоги нового покоління мусять уміти кваліфіковано вибирати і застосовувати саме ті технології, які повною мірою сприяють досягненню цілей гармонійного розвитку учнів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, відповідають змісту і цілям вивчення конкретної дисципліни. Необхідно зазначити, що формування ІКТ-компетентності вчителів полягає не тільки і стільки в оволодінні ними навичками оперування засобами інформаційних технологій, як у формуванні досвіду застосування ІКТ у своїй професійній діяльності, орієнтованого на сучасні освітні результати.

Кожен учитель загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від ступеня, типу, форми власності закладу та рівня своєї кваліфікації, мусить уміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію й оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. Ураховуючи лист МОНМС України про стовідсоткове оволодіння вчителями основ інформаційно-комунікаційних технологій, кожен педагог загальноосвітнього навчального закладу повинен уміти:

-        створювати: текстові документи, таблиці, малюнки, діаграми, презентації;

-        використовувати: Інтернет-технології, локальні мережі, бази даних;

-        здійснювати: анкетування, діагностування, тестування, пошук необхідної інформації мережі Інтернет;

-        розробляти власні електронні продукти (розробки уроків, демонстраційний матеріал);

-        поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми тощо) у своїй професійній діяльності.

Головний критерій в оцінці уроків: чи підвищується ефективність уроку за рахунок використання засобів ІКТ (визначається перш за все активністю учнів та інтенсивністю навчально-виховного процесу, результативністю та досягненнями в пошуково-дослідницькій діяльності).

Використання інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у професійній діяльності педагога оптимізує зміст навчання, модернізує методи та форми організації навчального процесу, забезпечує високий науковий і методичний рівень викладання, індивідуальний підхід у навчанні, підвищені ефективності та якості надання освітніх послуг. Учителі використовують ІКТ на різних етапах  уроків, заняттях гуртків, курсів за вибором, факультативів. Найчастіше використовують комп’ютерні технології, а саме: електронні презентації програми Microsoft Power Point, що дають можливість вчителю якісно підготувати наочність до уроку. Заняття, проведені за допомогою Power Point, видовищні та ефективні. Для підготовки роздавального й дидактичного матеріалів використовують текстовий редактор Word, для створення публікацій – програму Microsoft    office Publisher. У підготовці до ЗНО, створенні презентації для конкурсу-захисту науково-дослідницьких  робіт МАН, проведенні виховних заходів також використовують ІКТ.

Учитель географії Балашук Олександр Олександрович провів відкритий урок у 9 класі на тему: «Трудові ресурси України та їх географія, порівняння з іншими країнами. Проблеми зайнятості населення». Впродовж уроку, використовуючи ІКТ, учні показували вміння порівнювати, аргументувати, висловлювати свою позицію. Захоплююче учасники семінару сприйняли виховний захід, проведений з учнями 10-11 класів «Ми любимо географію». У ході семінару всі присутні ще раз переконалися у тому, що майбутнє відкрите для того, хто вміє орієнтуватися у швидкоплинному сьогоденні, у вмінні знаходити інформацію, критично її осмислювати й опрацьовувати.

Підводячи підсумки семінару, було наголошено на тому, що «навчитися вчитися і навчити навчатися» педагогічною метою має стати кожного педагога, а ІКТ-технології мають стати помічником у їх досягненні.

    

   

Читати далі...

09 жовтня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3 м. Ківерці відбувся районний семінар директорів ЗНЗ з проблеми «Компетентнісний підхід до розвитку особистості шляхом залучення до різних видів діяльності».

Роботу семінару розпочала завідувач районного методичного кабінету Сорочинська Ірина Сергіївна, яка зазначила, що сучасний педагог має бути готовим до змін, що відбуваються в системі освіти, здатним сміливо приймати педагогічні рішення, виявляти ініціативу, творчість. Немає сумніву, що проблему ефективності, результативності педагогічного процесу можна розв’язати лише за умови забезпечення високої компетентності та професійної майстерності кожного педагога, його здатності до інноваційної діяльності.

Презентувала навчальний заклад директор школи – Кубова Раїса Георгіївна.

Учасники семінару мали можливості відвідати відкриті уроки:

v  Шостак Л.І. – урок у 2-А класі, «Авторські загадки. Творчість Л.Глібова»

v  Мартинюк  Н.М. - урок у 10-Б класі, «Українська драматургія і театр 70-90 – х рр. ХХ ст. «Театр корифеїв».

v  Глущук Л.Й. – урок у 5-А класі, «We are at school (Ми у школі)».

v  Гарбарчук Ж.М. – урок у 9-А класі, «Склад і функції крові».

v  Петручук Т.А. – урок у 8-Б класі, «Оксиди, їх склад та назви».

v  Храбчук З.А. – урок у 6-Б класі, «Розв’язання вправ на додавання і віднімання дробів».

v  Кеда О.І. – урок у 8-А класі, «Гомер – легендарний основоположник європейської літератури»  

Уроки вчителів були проведені на високому рівні. Присутні ще раз переконалися, що в основі успіху даної школи лежить педагогічна майстерність учителя як вияв високого рівня педагогічної діяльності. Педагоги ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Ківерці під керівництвом мудрого директора не  зупиняються на досягнутому, постійно рухаються вперед, перебувають у постійному творчому пошуку.

Учасники семінару у ході круглого столу обговорили проблему «Використання інноваційних технологій на уроках з метою формування компетентностей для розвитку особистості школяра».

Основне призначення компетентнісного підходу полягає у створенні умов для самоорганізації учнем себе і своєї діяльності, виявлення і розвитку своїх творчих можливостей. А все це відбувається шляхом залучення учнів до позакласної діяльності. З компетентнісним підходом до розвитку особистості шляхом залучення до участі у позакласній роботі ознайомили Н.Л. Юхимчук – заступник директора з виховної роботи, Т.Д. Кушнірук - практичний психолог,  О.П. Біднюк  - учитель фізичної культури, Л.В. Литвина – керівник гуртка «Художня вишивка», О.М. Степчук – керівник гуртка «Ниткова графіка».

Усіх присутніх приємно  вразила виставка вишивки. Учасники семінару відзначили актуальність і практичну значущість розглянутих питань,  а також подякували організаторам за проведений семінар, побажали всім гарного настрою та позитивних емоцій.

 

    

    

 

 

Читати далі...

    У повсякденному житті  ми зазвичай наголошуємо: сучасні діти, сучасні проблеми, сучасна освіта. Але швидкоплинний час – четвертий вимір простору, де нам судилося жити – не знає кордонів поміж сьогоденням і майбутнім. Адже хіба тільки сучасність вимагає від освіти бути потужним чинником розвитку духовної культури народу, відображенням інтелектуального, творчого потенціалу суспільства, запорукою його успіхів.

    ЗОШ І-ІІІ ст. с. Берестяне уже три  роки як експериментальний заклад, що успішно запроваджує освітні новаторські ідеї, є ніби своєрідним містком у майбутнє.

    У даній школі впроваджуються інноваційні технології навчання та виховання, що дають змогу кожній дитині відчути себе особистістю, створити унікальне «я», навчитися максимально використовувати власні ресурси. Такий підхід обумовив значні досягнення учнів у навчанні, результативності у олімпіадах і конкурсах як на районному, обласному, так і на всеукраїнському рівнях, високі досягнення під час ЗНО  ( заклад увійшов до 20 - кращих шкіл області). Діяльність педагогічного колективу заснована на наукових підходах,  прогнозуванні, конструюванні, моделюванні, розробці інноваційних технологій майбутньої діяльності.

    При цьому колектив школи усвідомлює відповідальність за виховання підростаючого покоління, й робить усе, щоб юні особистості здобували якісну сучасну освіту і згодом, опанувавши свідомо обрану професію, знайшли своє місце в житті та плідно працювали на благо держави.

    Сьогодні ми пишаємося тим, що у школі є три роки поспіль стипендіати премії голови Ківерцівської РДА та ВОДА, тобто у школі створюються належні умови для самореалізації кожної дитини.

    Незважаючи на малий час в експерименті, школа має не тільки багате минуле, творче сучасне, а й широкі перспективи розвитку у майбутнє.

    Впевненість у завтрашньому дні ґрунтується на високому професіоналізмі вчительського колективу, сучасних методиках виховання, тісній співпраці з випускниками, батьками.

Цей навчальний заклад – це не тільки стіни. Насамперед – це дух, традиції, наступність поколінь. Це педагоги: ті, хто щодня переступаючи поріг, сіють зерна доброго, розумного, вічного. Так, саме людська неповторність вчителя визначає обличчя навчального закладу. Орієнтація на розвиток особистості учня, на зміцнення його інтелектуального і духовного потенціалу відбувається лише у взаємодії із особистістю самого вчителя. Лише творчий вчитель може виховати творчого учня.  За невеликий період колектив школи – вчителі та учні – добилися вагомих успіхів і визнання на рівні району. Ця сільська школа не раз доводила, що саме вона гідна називатися найкращою серед шкіл району (показала 100% результативності в обласних олімпіадах).

    Берестянська школа дає можливість випускникам бути успішними в житті. Своє завдання школа вбачає у тому, щоб створити такі умови навчання та виховання, за яких молоді люди, після завершення школи, стануть успішними і конкурентноспроможними.

     08 жовтня 2013 року на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Берестяне відбувся обласний семінар керівників експериментальних навчальних закладів регіонального рівня «Можливості інноваційного освітнього середовища у формуванні соціально-трудової компетентності».

    У ході семінару висвітлювалися питання моніторингу результатів дослідно-експериментальної роботи на формувальному етапі; шляхів формування соціально-трудової компетентності учнів; наступності у здійсненні трудового виховання дітей та підлітків; використання новітніх технологій у плануванні роботи шкільної бібліотеки.

 Директор школи Шульський М. В. презентував модель інноваційного середовища школи, яке сприяє професійному самовизначенню учнів, розвитку їхніх життєвих орієнтирів, формуванню соціально-трудової компетентності. Про особливості науково-методичного супроводу дослідно-експериментальної роботи розповіла заступник директора з навчально-виховної роботи Шульгач О. І. Головна мета діяльності методичної служби школи полягає в розвитку творчого потенціалу педагогів, підвищенні їхньої професійної компетентності, орієнтації на успіх, формуванні позитивного іміджу навчального закладу. Викликали зацікавлення виступи вчителя географії Балашука О. О., який презентував роботу випускника школи, лауреата обласного конкурсу «Новітній інтелект України» Охочого Миколи «Чому інвестиції вигідно вкладати в мій населений пункт?» та педагога-організатора Ходорчук І. О. щодо напрямів діяльності шкільного братства «Цікавість». Бібліотекар школи Шульська Надія Петрівна представила модель «Бібліотека ХХІ століття», наголосивши, що бібліотека, яка обслуговує школярів сьогодні, повинна бути авторитетним молодіжним центром із різноманітними інформаційними послугами, центром наукових знань та творчою лабораторією педагогічної майстерності.          Ткачук Н. М., кандидат педагогічних наук, завідувач науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій Волинського ІППО, акцентувала увагу учасників семінару на тому, що обов’язковим на формувальному етапі дослідно-експериментальної роботи є моніторинг інноваційної діяльності, який забезпечує відслідковування змін та розробку шляхів удосконалення діяльності експериментального навчального закладу.

Підводячи підсумки семінару, присутні подякували педагогічному та учнівському колективам школи за презентацію роботи навчального закладу.

 

   

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Читати далі...
Прикріплені файли:
 1. Завантажити [1051 кб.]
 2. Завантажити [861 кб.]
 3. Завантажити [1134 кб.]
 4. Завантажити [877 кб.]
 5. Завантажити [938 кб.]

Планування – це свого роду сходинки того п'єдесталу,

який називається «досягнення цілі».

 

Розвиток системи освіти в значній мірі залежить від майстерності педагогічних працівників, а також від чіткого та ефективного планування роботи кожного структурного підрозділу навчального закладу.

Річний план роботи шкільної бібліотеки відповідно до „Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу” є складовою частиною плану навчально-виховної роботи школи. Питання планування роботи шкільних бібліотек - дуже важлива частина роботи, адже план – це  виконання певних завдань, засіб раціонального використання трудових ресурсів, фінансових  асигнувань.

26 вересня 2013 року в м. Ківерці  на базі районного методичного кабінету відбувся районний семінар шкільних бібліотекарів «Планування роботи шкільної бібліотеки – запорука успіху».

На семінарі опрацьовано головні аспекти планування роботи шкільної бібліотеки, визначено мету  планування та з’ясовано головні завдання щодо планування роботи бібліотеки. Опрацьовано та кожен розділ плану

Підводячи підсумок семінару О.М. Данилюк, методист районного методичного кабінету подякувала бібліотекарям за плідну працю та привітала їх з наступаючим святом Всеукраїнським днем бібліотек. З нагоди свята грамотою відділу освіти Ківерцівської РДА та грошовою винагородою  нагородили завідувача шкільною бібліотекою ЗОШ І-ІІІ ст. смт Цумань Валентину Володимирівну Пелех, а голова Районного профспілкового комітету працівників освіти Є.П.Бабійчук нагородила грамотою та грошовою винагородою шкільних бібліотекарів Наталію Миколаївну Дядюсь (ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дерно) та  Аллу Олексійвну Смірнову (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Сильне) за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди професійного свята.

 

Методист РМК  О.М.Данилюк

Читати далі...
Прикріплені файли:
 1. Завантажити [386 кб.]

Про організацію науково-методичної роботи з педкадрами освітніх закладів району у  2013-2014  н.р.

Читати далі...
Прикріплені файли:
 1. Завантажити [44 кб.]

Про систему вивчення стану викладання предметів у районі

Читати далі...
Прикріплені файли:
 1. Завантажити [434 кб.]

Про проведення І-го та ІІ-го етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2013-2014 н.р.

Читати далі...
Прикріплені файли:
 1. Завантажити [175 кб.]

Проведення районного конкурсу «Учитель року - 2014» 

Читати далі...

Форум «Живи,  Земле!»

     23 квітня 2013 року з нагоди Міжнародного Дня Землі в районному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді відбувся районний біологічний форум «Живи, Земле!». Форум проводився з метою всебічної підтримки обдарованої учнівської молоді, сприяння модернізації змісту науково-дослідницької, пошукової, експериментальної та практичної природоохоронної діяльності.

       У роботі форуму взяли участь: заступник голови районної ради Киричук А.С, міський голова Жгутов В.В., заступник начальника відділу освіти РДА Кацевич Л.С., завідувач сектору по роботі з персоналом державної екологічної інспекції у Волинській області Пасічна С.С., голова постійної комісії з питань сільського господарства, земельної реформи, екології, охорони навколишнього природного середовища Доридор Ф.А., методист РМК відділу освіти Гмитрук Н.М. Вони наголосили на важливості проведення даного заходу та залученні школярів до організації просвітницької природоохоронної діяльності, необхідності об’єднання зусиль дітей та дорослих на виконання конкретних спільних дій щодо покращення благоустрою та озеленення міста та кожного населеного пункту і, нарешті, перейти від слів до конкретних дій та працювати на результат.

      Учасники форуму – учні 9-11 класів шкіл міста та району підготували цікаві науково- дослідницькі проекти за категоріями: «Екологія та проблеми довкілля», «Біологічні науки» та презентували їх у формі стендового захисту: «Проблеми утилізації відходів у Ківерцях», Губський Олександр, учень ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Ківерці (керівник Клименко Т.П., вчитель хімії); «Проблема радіологічного забруднення продуктів харчування в населених пунктах Ківерцівського району», Марцинюк Марія, учениця 11-А  класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 м. Ківерці (керівник Гарбарчук Ж.М., вчитель біології); «Нарциси в озелененні гімназії», Дембіцька Маряна, учениця 9 класу НВК «ЗОШ Іст.- Ківерцівська районна гімназія» (керівник Смаль Н.С., вчитель біології); «Компоненти хімічного складу окремих канцелярських товарів та їх вплив на здоров’я школярів»,  Хомячук Діана, учениця 9 класу Ківерцівської експериментальної школи (керівник Радіон Л.О., вчитель хімії); «Інтродукція підсніжника білосніжного та цибулі ведмежої з угідь Цуманського лісгоспу», Бацмай Ніна, учениця 10-М класу ЗОШ І-ІІІ ст. смт Цумань (керівник Терешкович О.П., вчитель біології); «Батарейка- вбивця», Тарасюк Леонід, учень 9 класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Карпилівка (керівник Романюк О.П., вчитель хімії); «Дослідження річки Конопельки», Шарук Наталія, учениця 9 класу ЗОШ І-ІІ ст. с. Звози (керівники: Гончарук А.Г., вчитель географії; Тарасюк І.І., вчитель біології ); «Екологічна безпека України з позиції  людини, зацікавленої у збереженні і поліпшенні стану навколишнього середовища», Терпелюк Надія, учениця 9 класу ЗОШ І-ІІ ст. с. Човниця (керівник Терпелюк М.В., вчитель біології); «Проект притулку для тварин «Притулок моєї  мрії»», Случик Наталія, вихованка гуртків ЕНЦ (керівник Ісакова Т.С., керівник гуртків ЕНЦ); «Дослідження видового біорізноманіття лісового озера та заходи щодо покращення ефективності його використання», Лесик Ангеліна, вихованка гуртків ЕНЦ (керівник  Доридор М.Ф., керівник гуртків ЕНЦ).

         Журі районного форуму у складі: Стецькович Г.Ф., директора ЕНЦ; Пасічної С.С., завідувача сектору по роботі з персоналом державної екологічної інспекції у Волинській області; Доридора Ф.А., голови постійної комісії з питань сільського господарства, земельної реформи, екології, охорони навколишнього природного середовища; Косинського М.А., фахівця соціальної роботи Ківерцівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  відзначило, що всі представлені проекти  мають  актуальну тематику та практичну спрямованість, а постери (стенди) відповідають вимогам проведення заходу. Переможцями районного біологічного форуму «Живи, Земле!» визнано Бацмай Ніну, ученицю 10-Б класу ЗОШ І-ІІІ ст. смт Цумань та Хомячук Діану ученицю 9 класу Ківерцівської експериментальної школи.

       Всі учасники форуму нагороджені грамотами та призами. Адміністрація районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді висловлює щиру подяку Пасічний Світлані Святославівні, завідувачеві сектору по роботі з персоналом державної екологічної інспекції у Волинській області за спонсорську допомогу у проведенні заходу.

      

     

Читати далі...
Прикріплені файли:
 1. Завантажити [270 кб.]
Прикріплені файли:
 1. Завантажити [99 кб.]

23 квітня 2013 року відбулася районна олімпіада з природознавства та математики для учнів 4 класів. 

Вітаємо переможців!!!

 

 

Читати далі...
Прикріплені файли:
 1. Завантажити [3664 кб.]

    

В умовах  становлення  національної школи і освітньої системи  в Україні надзвичайно відповідальною є місія  шкільного Учителя. Особливо актуального звучання набувають погляди на означену проблему одного з  найвідоміших педагогів-гуманістів ХХ ст. В.О. Сухомлинського, адже він -  педагог світового рівня, український просвітитель, людина енциклопедичних знань, належить до педагогів, вислови яких цитуються як незаперечний доказ  педагогічних істин.

      Учитель творить людину. І успішно виконувати цю місію кожному з нас допомагає любов до дитини та незгасаюча іскра натхнення. Той, хто дійсно цінує себе як вчителя, той постійно звертається до творчої спадщини Справжнього   Педагога,   знаходячи   там  творчі таємниці  вчительської професії. 27 березня 2013 року  понад двісті педагогів із загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів Ківерцівщини зібралися у стінах ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці, щоб вкотре увійти у гуманістичний педагогічний храм Василя Олександровича Сухомлинського. Мудрим словом про Учителя, Гуманіста  та Мислителя начальник відділу освіти Світлана Анатоліївана Бацмай відкрила  районну науково-практичну конференцію «Гуманістична педагогіка  В. Сухомлинського та її творче використання в освітньому просторі» . Привітала учасників конференції  Людмила Адамівна Федюк, заступник голови  Ківерцівської районної державної адміністрації, наголосивши на багатогранності та актуальності педагогічної спадщини Великого Педагога. У роботі конференції  взяли участь науковці Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти:  А.М. Луцюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології; Н.В. Ясінська, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методик викладання шкільних предметів; Л.І. Турчина, старший викладач кафедри педагогіки та психології; П.А. Кліш,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та Н.В. Григор'єва, завідуюча відділом природничих дисциплін. У своїх виступах  науковці  чітко окреслили провідні домінанти  гуманістичної педагогіки В. Сухомлинського.

     Уся робота конференції  згідно програми   була спрямована  на   висвітлення ключових   ідей невичерпної спадщини  педагога-гуманіста,  новатора, філософа.  Цікавими та змістовними були виступи освітян Ківерцівщини,  які презентували практичне використання  та впровадження цих ідей  в навчальних закладах району. На конференції  з вуст учениці ЗОШ І-ІІІ ст. с. Берестяне Москвич Юлії прозвучали чудові поетичні рядки, які  вона присвятила великому педагогу Сухомлинському.  А перегляд відеофільму про  Василя Олександровича «Портрет»  дав можливість  учасникам семінару  доторкнутися  до педагогічних реліквій, зануритися в атмосферу справжньої життєтворчості Майстра.

     За підсумками конференції прийнято рішення  про  розроблення в кожному навчальному закладі Заходів з нагоди відзначення 95-річниці від Дня народження В. Сухомлинського  та системне впровадження  ідей гуманістичної педагогіки  в освітньому просторі Ківерцівщини.

     «Продовжуючи себе у своїх вихованцях, ми творимо не тільки людину. Ми творимо самий час. Дух часу, взаємовідносини між людьми - все це залежить від того, які ми з вами, від того, яка школа, що їй народ ввіряє своє майбутнє, від того, яке керівництво школою», - писав Василь Сухомлинський. Вдумаймося в ці слова!

Читати далі...

Ділимось досвідом із учасниками  обласного семінару лідерів учнівського самоврядування

    21 березня у м. Луцьку відбувся обласний семінар лідерів учнівського самоврядування на тему «Організація діяльності учнівського самоврядування в загальноосвітніх навчальних закладах», у роботі якого взяла участь делегація Ківерцівського району у складі педагога – організатора Демчук Ірини Олександрівни, лідера учнівського самоврядування ЗОШ І-ІІІ ст. с. Липне Громика Андрія та голови учнівського об’єднання «Лідер Ківерцівщини», учениці ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Ківерці Козак Яни.

    З вітальним словом перед присутніми виступила Загрева Валентина Ярославівна, заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації.

    Учасники семінару мали змогу обмінятися досвідом роботи із організації учнівського самоврядування.

    Серед виступаючих були і представники Ківерцівського району. Ірина Демчук, педагог – організатор ЗОШ І-ІІІ ст. с. Липне розповіла про цікаві інноваційні справи учнівського самоврядування школи, зупинилась на шкільному обміні досвідом із ЗОШ І-ІІІ ст. с. Холоневичі, проведенні туристичних походів, військово – патріотичної гри «Зірниця», участі у дитячому козацькому таборуванні на полі Берестецької битви. Її виступ доповнила пісня про рідну школу у виконанні Громика Андрія, призера районного конкурсу «Лідер року». Козак Яна розповіла про таку цікаву сторінку лідерського життя, як співпраця із міською радою: реалізація спільних проектів, проведення свят для жителів міста, участь у польсько – українській конференції по обміну досвідом. «Така співпраця дає нам можливість відчути свою значимість у міському громадському житті», - зробила висновок про важливість участі молоді у житті громади очільник учнівського самоврядування району.

  

Читати далі...

   Традиційно у березні  на базі Центру дитячої та юнацької творчості відбувся районний зліт волонтерів, який зібрав 30 учасників волонтерського руху та їх координаторів. У 2013 році зліт був присвячений 70-й річниці визволення України від німецько – фашистських загарбників та 70 – річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років. Учасників зльоту вітали начальник відділу освіти Бацмай С.А., заступник голови районної ради Киричук А.С., голова районної ради ветеранів Дзвонко С.С.

   Збереження історичних пам’яток та пам’яті про Велику Вітчизняну війну – один із напрямків волонтерської діяльності. Цікаво розповідали Андрій Степанюк (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Озеро) про надання допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни, Андрій Громик (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Липне) про збереження пам’яті про земляків – воїнів у діяльності Зали Бойової Слави, Дембіцька Мар’яна (ЗОШ І ст. – Ківерцівська районна гімназія») про реалізацію проекту «Вчителі – фронтовики навчального закладу», Каленюк Ірина (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Журавичі) про участь у акції «Збережемо пам’ять про подвиг», Шевчук Юліана (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Тростянець) про догляд за могилами жертв нацизму. Досвідом збереження пам’яті про героя – земляка Василя Киричука поділилися волонтери ЗОШ І-ІІІ ст. с. Суськ. Цікавий проект «Історія очима очевидців», у основі якого – живе спілкування та запис спогадів  започаткували учні Ківерцівської експериментальної школи.

   На завершення волонтери та координатори визначили подальші напрямки діяльності щодо увічнення пам’яті полеглих у роки Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років.

   

Читати далі...

       З метою надання методичної допомоги, росту професіоналізму керівників гуртків загальноосвітніх навчальних закладів району щорічно проводяться семінари – практикуми на базі позашкільних навчальних закладів.

       У центрі Дитячої та юнацької творчості м. Ківерці у 2013 році був проведений семінар на тему «Розвиток інноваційно – технічних видів декоративно – вжиткового мистецтва», на якому присутні змогли побувати на майстер – класах по виготовленню вітальних листівок, квітів із тканини, оволодіти мистецтвом паперопластики, побачити фрагмент заняття «Вишивка стрічками квітів кульбаби». Секретами своєї майстерності ділилися М.Л. Горохоль, керівник зразкової студії декоративно – ужиткового мистецтва «Бджілка», О.М. Лукашук, керівник студії художнього дизайну «Берегиня», М.В. Дудко, керівник творчої майстерні декоративно – ужиткового мистецтва «Перлина», Н.В. Якимчук, керівник гуртка «Паперопластика».

       Керівники гуртків музичного мистецтва зібрались у Будинку дитячої та юнацької творчості смт Цумань на семінар «Формування творчих здібностей учнів засобами музики», на якому подивились відкрите заняття «Веснянки як вид обрядових пісень», яке провела керівник вокального гуртка Кулакевич Т.В.  

       Велика увага у районі приділяється розвитку краєзнавства. Тому на базі Ківерцівської станції юних туристів був організований семінар по обміну досвідом відповідальних за краєзнавчу роботу. Своїми краєзнавчими дослідженнями ділилися Л.О. Пінчук (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Тростянець), Р.П. Мосійчук (ЗОШ І-ІІ ст. с. Звірів), А.М. Струсь (Ківерцівська експериментальна школа), Л.А. Матвійчук (ЗОШ І-ІІ ст. с. Завітне). Практичні поради щодо оформлення краєзнавчих досліджень надала спеціаліст ЦТСЄ Л.В. Хмялярська.

   

Читати далі...

Конкурс юних читців

      З метою популяризації творчої спадщини Т.Г. Шевченка, формування  естетичного смаку у підростаючого покоління, виявлення та підтримки обдарованих дітей, патріотичного виховання учнівської молоді на творах  великого Кобзаря 21 лютого 2013 року проводився районний конкурс юних читців, присвячений 199-й річниці від Дня народження Т.Г. Шевченка. У  конкурсі  взяли  участь 84 учасники із 48 загальноосвітніх навчальних закладів  району. Вперше у конкурсі читців взяли участь учні ЗОШ І ст. с. Кадище, с. Кульчин, с. Липляни, с. Озерце. Конкурс проходив у трьох вікових номінаціях.   

За високий рівень виконавської майстерності, розкриття головної думки твору переможцями конкурсу визначено:

 у старшій віковій групі:

1       місце - Головій Микола (ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці);

2       місце - Громик Андрій (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Липне), Семенюк Марта (ЗОШ І ст. - Ківерцівська районна гімназія);

3       місце - Чекеренда Світлана (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Покащів).

 •  у середній віковій групі:

1       місце - Божко Анна (ЗОШ І-ІІ ст. с. Мощаниця);

2       місце - Демчук Дмитро (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Липне), Гуменюк Леся (ЗОШ І-ІІ ст. с. Звірів), Трофімюк Діана (ЗОШ І-ІІ ст. с. Сокиричі);

3       місце - Левчук Олена (ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Ківерці), Манелюк Іванна (ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Цумань), Лебедюк Анастасія (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Холоневичі).

 •  у молодшій віковій групі:

1       місце - Назарчук Світлана (ЦДЮТ);

2       місце - Олексіюк Назарій (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Карпилівка ), Суровцева Юлія (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Суськ), Макара Яна (ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Цумань);

3       місце - Дужар Карина (ЗОШ І-ІІ ст. с. Звірів), Сардачук Едуард (КЕШ), Чиж Богдан (ЗОШ І-ІІ ст. с. Борохів), Кацевич Тетяну (ЗОШ І-ІІ ст. с. Пальче), Ляшук Михайло (ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Ківерці).

         

На обласному етапі конкурсу юних читців, присвяченому 199-й річниці від Дня народження Т.Г. Шевченка, Ківерцівщину представляв учень ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Ківерці Головій Микола. 

Читати далі...

     З метою активізації участі школярів у природоохоронній роботі та екологічному русі, виявлення та поширення нетрадиційних форм роботи з набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем 1 та 5 березня 2013 року на базі районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді проводився районний конкурс екологічних колективів (агітбригад), у якому взяли участь 23 колективи навчальних закладів району.

   Конкурс проводився спільно з відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Ківерцівської райдержадміністрації, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, за сприяння Державної екологічної інспекції у Волинській області.

   Розпочався конкурс з привітання начальника відділу освіти Ківерцівської РДА Світлани Анатоліївни Бацмай. В програмі заходу колективи демонстрували презентацію своєї  діяльності «Екологічна просвіта в дії» та творчий виступ, присвячений темі охорони тваринного світу, зокрема червонокнижних видів «Земля – наш спільний дім».

   Найбільш оригінальним та емоційним був виступ екологічної агітбригади «Еколог» ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Цумань, яка стала переможцем і отримала ГРАН-ПРІ конкурсу.

   За результатами проведення районного конкурсу переможцями визнано колективи екологічної просвіти: «БІОС» ЗОШ І-ІІІ ст. с. Журавичі - І місце; «ГПО» ЗОШ І-ІІІ ст. с. Грем’яче, «Екос» ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Ківерці, «Краяни» районного центру еколого-натуралістичної творчості - ІІ місце; «Меридіан» ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 м. Ківерці, «Дзвін» ЗОШ І-ІІІ ст. с. Липне, «РУБіК» ЗОШ І-ІІ ст. с. Бодячів, «Оберіг» ЗОШ І-ІІ ст. с. Омельне, «Барвінок» ЗОШ І-ІІ ст. с. Човниця - ІІІ місце. Команди  переможці нагороджені грамотами відділу освіти, відділу у справах сім’ї, молоді та спорту РДА і призами.

   За активну участь у районному конкурсі, пропаганду природоохоронної роботи, розв’язання екологічних проблем довкілля  нагороджені грамотами відділу освіти та районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і призами екологічні колективи: «Дивосвіт» НВК «ЗОШ І ст. - Ківерцівська районна гімназія», «Шанс» ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Ківерці, «Паросток» ЗОШ І-ІІІ ст. с. Тростянець, «Сполох» ЗОШ І-ІІІ ст. с. Карпилівка.

   Агітбригада «Еколог» ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Цумань переможець районного конкурсу екологічних колективів 14 березня 2013 року представляла Ківерцівський район на обласному конкурсі екологічних колективів (агітбригад) і серед 11 команд виборола ІІ місце, розділивши його з агітколективом «Юний еколог» з м. Рожище.

   Вітаємо учасників екологічного агітколективу «Еколог»  з почесним ІІ місцем та бажаємо подальших творчих злетів.

      

Читати далі...

Творіть добро і не тримайте зла,

Самі любіть і інших  вчіть любити,

Нехай  добро  не  відає числа,

І буде те добро  нове добро  творити

Ліна Костенко

 

 

 

 

 

  

 

         

 

  

           5 березня 2013 року  Волинське відділення дитячого фонду України відсвяткувало 25-річний ювілей. В урочистому зібранні взяла участь делегація Ківерцівського району, адже ми підтримуємо тісну співпрацю з цією авторитетною громадською організацією, яка є ініціатором багатьох корисних та потрібних справ по соціальному захисту дітей. За вагомий внесок  у соціально-правовий захист та благодійну допомогу дітям Ківерцівщини   начальник відділу освіти Ківерцівської РДА Світлана Анатоліївна Бацмай  нагороджена почесною грамотою обласної державної адміністрації.

Читати далі...

                                                     Свято «Лідер року – 2013»

    У лютому відділом освіти та відділом у справах сім'ї, молоді та спорту Ківерцівської райдержадміністрації, за сприяння Центру дитячої та юнацької творчості був організований конкурс «Лідер року», у якому взяли участь учні 21 загальноосвітнього навчального закладу району.

    Молодь загальноосвітніх навчальних закладів району щороку із хвилюванням очікує цей захід, адже він пропонує не тільки конкурсні випробування, але й дарує нові зустрічі старим друзям, обіцяє цікаві знайомства та радість щирого спілкування. Конкурс «Лідер року» не з легких, адже спрямований на формування активної, конкурентоспроможної особистості. Учасникам було запропоновано чотири завдання, на два із яких потрібно було знайти відповідь просто на сцені, майже не обдумуючи. Вигравали ті, хто по - справжньому був ознайомлений із роботою учнівського самоврядування, міг нестандартно мислити, не боятися вносити пропозиції. У кінці конкурсу на сцені лишилися найсильніші лідери.

     Учасників свята вітали та вручали нагороди начальник відділу освіти Світлана Бацмай та начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Марія Хазанюк. У 2013 році перемогу у конкурсі «Лідер року» вибороли Марищук Олеся (НВК «ЗОШ І ст. – Ківерцівська районна гімназія») та Тутейко Лєна (ЗОШ І–ІІІ ст. с. Жорнище). У число призерів конкурсу ввійшли  Бацмай Ніна (ЗОШ І–ІІІ ст. смт. Цумань), Тимощук Анастасія (ЗОШ І–ІІІ ст. с. Грем'яче), Громик Андрій (ЗОШ І–ІІІ ст. с. Липне), Бондарець Юлія (Ківерцівська експериментальна школа), Лінник Людмила (ЗОШ І–ІІІ ст. с. Тростянець). Всі учасники конкурсу отримали призи. За активну участь та яскраву індивідуальність  були вручені окремі подарунки  Захарусь Богдані (ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Ківерці), Радіон Світлані (ЗОШ І–ІІІ ст. с. Городище), Чекеренді Світлані (ЗОШ І–ІІІ ст. с. Покащів), Юшковець Діані (ЗОШ І–ІІІ ст. с. Дерно), Москвич Юлії (ЗОШ І–ІІІ ст. с. Берестяне). 

    

 

 

Читати далі...

 

 Щаслива мить –  і знову нагороди,

 Оцінка творчості,  сумлінності, душі...

 І надихає це  до кращої роботи,

 і кличе до нескорених  вершин....

 

       Проходять останні зимові дні – і уже традиційно свято вшанування конкурсантів «Учитель року – 2013» збирає педагогів Ківерцівщини.  Учасниками святкового дійства, яке відбулося 27 лютого у Центрі дитячої та юнацької творчості,  стали ті, хто вміє цінувати і пошановувати нелегку учительську працю, хто забезпечив підготовку та проведення конкурсу, хто  наважився  піти на випробування, аби утвердити своє професійне «Я», талантом і майстерністю довести, що  учитель — професія далекої дії.

      З вітальним словом звернулася  до вчителів начальник відділу освіти  Ківерцівської РДА  Світлана Анатоліївна Бацмай  та  зазначила, що конкурс «Учитель року»  - це та мить  педагогічного життя, коли  серця і думки освітян налаштовуються  на вияв кращих рис учительства через творче суперництво, визнання, поцінування та пошанування. Щира вдячність педагогам за творчу працю і новаторство, любов до дітей, невичерпну енергію та оптимізм; віра в учителя, від якого залежить кінцевий результат реформування освіти в Україні прозвучали з вуст  першого  заступника голови Ківерцівської райдержадміністрації Вашкевич Микола Дмитровича  та  заступника голови районної ради Киричука  Андрія Сидоровича.

      

Читати далі...

    

       У 2012-2013 н.р. за інформацією шкільних атестаційних комісій на підтвердження та встановлення вищої кваліфікаційної категорії атестується 118 педагогів. У міжатестаційний період вчителі пройшли курси підвищення кваліфікації у ВІППО, займалися самоосвітою, вивчали та впроваджували  ті технології та методики роботи, які  забезпечують результативність навчально-виховного процесу в сучасній школі. Необхідною складовою роботи вчителя щодо  підвищення педагогічної та методичної майстерності у міжатестаційний період є вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду. Зміст цієї роботи полягає у:

 • осмисленні і самоаналізі власного досвіду;
 • ознайомленні з досвідом інших вчителів;
 • творчому обміні досвідом;
 • самоузагальненні: підготовці опису досвіду роботи, методичних розробок.
 • удосконаленні навчально-виховного процесу на основі застосування передового досвіду.

   З метою забезпечення  відкритості, колегіальності, повноти, об’єктивності  у системі оцінювання педагогічної діяльності вчителів у міжатестаційний період, виявленні суб’єктів перспективного педагогічного досвід, сприяння впровадженню в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій, розвиток  вмінь узагальнювати та презентувати  власний досвід роботи та на виконання наказу відділу освіти № 44 від 24.01.13 р. в період з 18.02.2013 по 22.02.2013 р. проведено методичну декаду «За крок до атестації». У декаді взяли участь 108 педагогів з 23 шкіл І-ІІІ ст., 10 шкіл І-ІІ ст. та однієї школи І ст., а саме:

 • вчителі галузі «Початкова освіта» - 22;
 • вчителі галузі «Природознавство» -  17;
 • вчителі галузі «Математика» - 14;
 • вчителі галузі «Мови і літератури» - 26;
 • вчителі галузі «Суспільствознавство» -  11;
 • вчителі галузі «Здоров'я та фізична культура» - 10;
 • вчителі галузі «Естетична культура» - 2;
 • психологи та керівники гуртків – 3.

    Основне завдання, що стояло перед учасниками методичної декади – узагальнення власного педагогічного досвіду та  презентація професійних досягнень  у міжатестаційний період. Серед учасників декади були вчителі, які професійно та творчо представили власні педагогічні досягнення, методичні знахідки. Педагоги володіють  необхідними  знаннями, вміннями та навичками використання інформаційно-комунікаційних технологій, необхідними для  технічного оформлення презентаційних матеріалів. Професіоналізм та творчий підхід у представлені власного педагогічного досвіду  продемонстрували вчителі галузі «Початкова освіта» - Кавка В.А.(ЗОШ І-ІІ ст. с. Звози), Левчук Г.І. (ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Ківерці), Гаврилюк Г.Л. (КЕШ), Табенська А.М. (ЗОШ І-ІІ ст. с. Муравище);  галузі «Математика» - Ліпко Г.А. (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Журавичі), Кальчук К.Ф.(ЗОШ І-ІІІ ст. с. Журавичі), Денисюк Т.В. (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Грем'яче), Горбач Л.Ф. (ЗОШ І-ІІ ст. с. Залісоче); галузі «Мови та літератури» - Стоцька С.Р. (ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Ківерці), Бубела А.С. (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Журавичі), Кубай Л.І. (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Липне); галузі «Природознавство» - Кондратюк С.А. (ЗОШ І-ІІ ст. с. Муравище),  Мозолюк Б.М. (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Жидичин); галузі  «Суспільствознавство» - Арендарчук О.А. (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Грем'яче), Ващинець С. Й. (ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці), галузі «Технології»- Шпирук В.В. (ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці), галузі «Здоров'я та фізична культура» - Глинський М.Є. (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Тростянець), галузі «Естетична культура» - Прібиткіна Г.С. (ЗОШ І-ІІ ст. с. Муравище).

    Впродовж декади педагоги району ділилися власними педагогічними ідеями,  своїми напрацюваннями щодо впровадження інноваційних освітніх методик, застосування нестандартних форм проведення уроку, форм та методів організації навчально-виховного процесу, що  забезпечують якісне навчання та виховання. 

Читати далі...

           Відповідно до наказу управління освіти і науки № 488 від 13.09.2012р. «Про проведення  І-ІІІ етапів та підготовку до ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 н. р.»  з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді  у  січні-лютому відбулися    обласні олімпіади з 20 базових дисциплін.

          66 обдарованих учнів Ківерцівщини гідно представили наш район на обласному етапі олімпіад.  34 з них (51%) здобули  перемогу : І м. – 2 учня, ІІ м. -15 учнів, ІІІ м. – 17 учнів). Радіємо хорошим результатам  та дякуємо учням-переможцям олімпіад і  їх педагогам. 

Місце

ПІ учня

Клас

ПІП вчителя

Школа

Базова дисципліна

ІІ

Губський Олександр

10

Клименко Т.П.

ЗОШ І-ІІІ ст. №4

Хімія

ІІІ

Кухар Тарас

8

Клименко Т.П.

ЗОШ І-ІІІ ст. №4

Хімія

ІІІ

Януль Ірина

9

Сищук Юлія

ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Цумань

Хімія

ІІІ

Балабушко Ольга

11

Петручук Т.А.

ЗОШ І-ІІІ ст. №3

Хімія

ІІ

Колодій Тарас

10

Боярчук О.Я.

КЕШ

Французька мова

ІІІ

Гордійчук Роман

8

Наумчук О.В.

НВК

Історія

ІІ

Мартинюк Віола

9

Наумчук О.В.

НВК

Історія

ІІІ

Котович  Андрій

11

Мучак О.П.

КЕШ

Історія

ІІІ

Хом'як Вікторія

7(9)

Кубова Р.Г.

ЗОШ І-ІІІ ст. №3

Німецька мова

ІІІ

Бацмай Ніна

10

Мацюк Н.В.

ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Цумань

Українська мова

І

Колодій Тарас

10

Мучак О.П.

КЕШ

Основи правознавства

ІІІ

Оліферчук Олександр

9

Боровицький Я.В.

ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Цумань

Основи правознавства

ІІІ

Домбровська Олеся

11

Коваль Г.М.

ЗОШ І-ІІІ ст. №4

Трудове навчання

ІІІ

Кухар Тарас

8

Нікітюк М.В.

ЗОШ І-ІІІ ст. №4

Фізика

ІІІ

Губський Олександр

10

Нікітюк М.В.

ЗОШ І-ІІІ ст. №4

Фізика

ІІІ

Радзій Ірина

11

Нікітюк М.В.

ЗОШ І-ІІІ ст. №4

Фізика

ІІ

Веселуха Тетяна

9

Гоманюк О.В.

ЗОШ І-ІІІ ст. №4

Економіка

ІІІ

Костюкевич Владислав

10

Гоманюк О.В.

ЗОШ І-ІІІ ст. №4

Економіка

ІІ

Коровицька Анна

8

Томчук Т.О

ЗОШ І-ІІІ ст. №4

Російська мова

ІІ

Кондратюк Ольга

9

Томчук Т.О

ЗОШ І-ІІІ ст. №4

Російська мова

ІІ

Бацмай Ніна

10

Міщук І.С.

ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Цумань

Російська мова

ІІ

Трофімов Ігор

10

Нетепчук С.С

ЗОШ І-ІІІ ст. №3

Географія

ІІ

Мартинюк Віола

9

Миронюк О.В.

НВК

Географія

ІІ

Кашевська Ірина

11

Пушка Ж.Л.

ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Олика

Фізична культура

ІІІ

Токарчук Олександр

11

Оліферчук В.Ю.

ЗОШ І-ІІІ ст. №4

Фізична культура

ІІ

Шевчук Дмитро

8

Томчук В.І.

ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Цумань

Біологія

ІІ

Бацмай Н.В.

10

Терешкович О.П.

ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Цумань

Біологія

ІІ

Левасюк Наталія

11

Маховська В.В.

ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Біологія

ІІ

Войтович Святослав

10

Шульгач О.І.

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Берестяне

Математика

І

Кушнір Олександр

11

Кушнір О.П.

ЗОШ І-ІІІ ст. №3

Інформатика

ІІ

Москвич Віктор

11

Папежук В.Г.

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Берестяне

Інформатика

ІІІ

Войтович Святослав

10

Папежук В.Г.

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Берестяне

Інформатика

ІІІ

Москвич Віктор

11

Папежук В.Г.

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Берестяне

Інформаційні технології

ІІІ

Федорчук Віталій

10

Денисюк О.М.

ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Цумань

Інформаційні технології

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

      

        Досягнуті результати є свідченням високого рівня підготовки учасників олімпіад.  Найкращі результати показали учні на олімпіаді з інформатики, правознавства, економіки, хімії, фізичної культури, історії, фізики, біології, інформаційних технологій.

         А для Кушніра Олександра (ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Ківерці, вч. Кушнір О.П.), Колодія Тараса (КЕШ, вч. Мучак О.П.), Веселухи Тетяни (ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці, вч. Гоманюк О.В.) олімпіадний рух продовжується -  вони  в складі обласної команди  змагатимуться на Всеукраїнській олімпіаді з інформатики, правознавства та економіки.

          Бажаємо нашим дітям вагомих перемог на олімпіадах  всеукраїнського рівня!!!

                                                                                                                                   Відділ освіти Ківерцівської райдержадміністрації

Читати далі...

Виховання життєвих компетентностей - основа виховного простору Ківерцівської районної гімназії

Науковці стверджують, що здібності та ціннісні орієнтації складають основу структури особистості. Наріжним каменем педагогічних теорій є розвиток особистості учня, пошук і розкриття у процесі навчання і виховання його здібностей, інтересів, нахилів. Цьому і був присвячений семінар заступників директорів із навчально – виховної роботи «Компетентнісно – орієнтований підхід, як засіб реалізації програми «Основні орієнтири виховання», який 20 листопада 2012 року відбувся на базі НВК «ЗОШ І ст. – Ківерцівська районна гімназія». У роботі семінару взяли участь начальник відділу освіти Світлана Бацмай, методист із питань виховної роботи РМК Наталія Гмитрук. У центрі уваги присутніх були шляхи формування головних життєвих компетентностей учнів як відображення виховної моделі навчального закладу. Презентації різних напрямків виховного процесу, які підготували учні та педагоги гімназії довели, що у навчальному закладі працюють творчо. Учасників семінару познайомили із музеєм історії навчального закладу, який пройшов шлях від залізничної школи до гімназії, показали майстер – класи із бісероплетіння та виготовлення новорічних гірлянд, презентували заняття гуртка бойового гопака, урок ритміки, підготували музичну композицію – звіт діяльності шкільних гуртків декоративно – ужиткового мистецтва, в’язання, літературної творчості, хореографії, вокалу. У основі виховного простору гімназії – показати широкий спектр можливостей кожному учневі, розкрити його таланти, сформувати навички і дати можливість виявити їх на практиці.

Особистість  Особистість  Особистість  Особистість

 

 

Читати далі...

Виховання – це складний процес, успіх якого, насамперед залежить від особистості класного керівника. З метою обміну досвідом на базі ЗОШ І-ІІІ ст. с. Журавичі 5 грудня 2012 року було організоване засідання Школи молодого класного керівника з новопризначеними класними керівниками. Директор Філюк Л.Л. та юні екскурсоводи представили свій навчальний заклад як школу, спрямовану на виховання естетичних цінностей. Методист РМК Гмитрук Н.М. ознайомила присутніх із нормативною базою, якою має керуватися класний керівник, надала методичні рекомендації щодо складання плану виховної роботи. Заступник директора з навчально – виховної роботи Кальчук К.Ф. провела заняття у вигляді творчого методобєднання, на якому своїми напрацюваннями щодо роботи з батьками, встановлення контекту з учнями з девіантною поведінкою, згуртування класного колективу  поділились досвідчені колеги, класні керівники ЗОШ І-ІІІ ст. с. Журавичі. Учасники Школи змогли побачити цікавий загальношкільний захід – вечір вальсу, під час якого учні та вчителі – господарі показали свої непересічні естетичні таланти у танці, пісні, декламації.

Вальс  Вальс  Вальс  Вальс

 

 

 

Читати далі...

Фестиваль соціально - психологічних театрів об'єднує творчу молодь Не хлібом єдиним і не лише проблемами живе людина. Душа її прагне яскравих вражень, захопливих видовищ. Саме таким виявився районний фестиваль соціально - психологічних театрів "Молодь за здоровий спосіб життя" учнів загальноосвітніх навчальних закладів, організований відділом освіти Ківерцівської райдержадміністрації за сприяння центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, центру дитячої творчості м. Ківерці. У пошуках нових підходів до виховання учнівської молоді методичний кабінет відділу освіти Ківерцівської райдержадміністрації звернувся до вислову Вольтера "Театр вчить так, як цього не зробити товстій книзі". Хоча із часів французького філософа пройшло понад дві сотні років, театральне дійство у грудні 2012 року об'єднало на районній сцені понад 100 молодих акторів із 20 навчальних закладів району. Театр - унікальне явище, яке за допомогою образів може надати ті знання, які потрібні для сучасної молоді, адже соціальні норми засвоюються активніше, якщо вони переживаються емоційно. Різножанрові роботи, показані на фестивалі, були присвячені проблемам внутрішнього світу особистості, питанням життєвого вибору та протистоянню негативним соціальним впливам і засвідчили непересічний талант багатьох акторів. Зал то завмирав, то із захопленням аплодував театру пантоміми (Ківерцівська експериментальна школа), мюзиклу (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Журавичі), інтерпретації казок "Колобок" та "Рукавичка" (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Карпилівка, Жидичин), стріт - арт - театру (ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці, с. Дерно), соціальним драмам (ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Ківерці, с. Тростянець, Прилуцьке). Фестиваль відкрив акторські таланти Миколи Панасюка (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Холоневичі), Валентина Вознюка (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Журавичі), Валентина Кардаша (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Грем'яче), Олександра Нікітюка (ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Ківерці). Молодіжні постановки, безперечно, допомогли глядачам більш серйозно замислитись над життям і його змістом, застерегти від невиправних кроків, ситуацій, викликали бажання берегти себе і своє життя. Жодна команда учасників не залишилась без нагороди. Журі фестивалю визнало переможцем театрального дійства Ківерцівську експериментальну школу та лауреатами ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, №4 м. Ківерці, с. Карпилівка, Дерно, Журавичі, Жидичин, Тростянець, Берестяне, Прилуцьке. Завдяки спонсорам - районному центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді у особі директора Оксани Нікітюк та депутату районної ради, очільнику районного осередку партії "Свобода" Ігорю Космині - талановиті артисти отримали призи. Фестиваль виявився вдалим дебютом і сподобався учасникам і глядачам. Завершуючи свято театру, ведучі Ірина Радзій та Петро Левчук висловили сподівання, що яскраве дійство, цікворчі ідеї, щороку збиратиме молодь Ківерцівського району. Наталія Гмитрук, методист РМК.Фестиваль Фестиваль Фестиваль Фестиваль Фестиваль Фестиваль 

Читати далі...
ІІ етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін в нашому районі проводиться у два тури: І тур - міжшкільний, ІІ тур - районний. З результатами олімпіад знайомтесь у рубриці "Олімпіади та конкурси".
Читати далі...

У День захисту дітей 1 червня 2012 року в районній державній адміністрації  пройшла  урочиста церемонія нагородження  та вручення  одноразових стипендій обдарованим дітям Ківерцівщини за підсумками 2011-2012 н.р. Керівник апарату райдержадміністрації  А.О. Степанов  та  заступник голови районної ради А.С. Киричук  привітали  юні таланти та побажали  перемог у  новому навчальному році. Шульський М.В. (директор ЗОШ І-ІІІ ст. с. Берестяне), Шевчук Д.І. (директор НВК), Кубова Р.Г. (директор ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Ківерці),  Царюк Н.А. (заступник директора ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці), Маховська В.В. (заступник директора ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Ківерці) представили творчий портрет  стипендіатів.

А їх цьогоріч - вісім!!!

 -         Войтович Святослав Володимирович, учень 9 класу ЗОШ  І-ІІІ ст. с. Берестяне, призер обласної олімпіади з математики та призер обласного етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт слухачів Ківерцівської  філії МАН в секції «математика»;

-         Кушнір Олександр Олександрович, учень 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №3      м. Ківерці, переможець (І місце) обласної олімпіади з інформатики, учасник Всеукраїнської олімпіади з інформатики;

-         Андрійчук Вероніка Юріївна, учениця 9 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м.Ківерці, призер обласної олімпіади з німецької та англійської мов;

-          Шовкун Олена Миколаївна, учениця 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м.Ківерці, призер обласної олімпіади з російської мови та літератури,  призер ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів Ківерцівської філії МАН в секції «світова література».

-         Пахальчук Олег Віталійович, учень 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м.Ківерці, призер обласної олімпіади з фізики та призер ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів Ківерцівської філії МАН в секції «експериментальна фізика»;

-         Губський Олександр Юрійович, учень 9 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м.Ківерці, призер обласної олімпіади з хімії та фізики; 

-         Мартинюк Віола Олександрівна, учениця 8 класу НВК «Ківерцівська ЗОШ   І ст. -  Ківерцівська районна гімназія», призер обласної олімпіади з історії та біології; 

-         Левасюк Наталія Вікторівна, учениця 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Ківерці, призер обласної олімпіади з біології та географії;

Усі учасники церемонії ще раз переконалися, що діти, яким вручено стипендію, - це учнівська еліта району,  це кращі з кращих, у кожному  з них - гармонійне поєднання розуму та відповідальності, це молодь, яка живе за правилом "трьох Т: труд, талант, творчість"

   

   

 

Читати далі...

Я намалюю сонце, галявину та ліс,

І квіти на віконці, що ранком я приніс.

Я намалюю маму, веселку, як весна.

Вона, напевно, знає:  Уже художник я.

 

    Вже стало традицією серед дошкільних навчальних закладів району щороку до Міжнародного Дня захисту дітей проводити районний конкурс малюнків «Дитячі фантазії».Вихованці майже всіх дошкільних закладів  прийняли участь у даному конкурсі. Дитячі роботи відзначились креативністю задумів з використанням  різноманітних технік.

   

Читати далі...
Прикріплені файли:
 1. Завантажити [2879 кб.]
 2. Завантажити [2915 кб.]
 3. Завантажити [2831 кб.]
 4. Завантажити [2823 кб.]

29 травня 2012 року відбулося відкриття  54 районного туристичного  зльоту. Цьогоріч у лісі на території Прилуцької сільської ради зібрались представники 27 загальноосвітніх закладів району. Урочисте шикування більш ніж 300 учнів – туристів довело, що Ківерцівщина – край туристичний. У програмі зльоту – подолання смуги перешкод, в’язання туристичних вузлів, конкурс на кращу страву туриста. На переможців очікують не тільки грамоти і кубки, але й призи у вигляді туристського спорядження. Вдалих вам стартів і фінішів!

Читати далі...

З метою виявлення та підтримки творчо обдарованих вихованців дошкільних навчальних закладів, прилучення їх до національної пісенно-музичної творчості, сприяння розвитку українського музичного мистецтва проведено в районі фестиваль дитячої творчості «Світ талантів – цвіт нації». 

     

   

   

  

Читати далі...