Офіційний сайт Ківерцівської райдержадміністрації та Ківерцівської райради
Наші партнери

Наші контакти

Адреса: 45200, м.Ківерці, вул.Киричука, 1
Тел./факс: (03365) 2-13-58
E-mail: rayvo_ki@lt.ukrtel.net
Прикріплені файли:

 Науково-методична проблема району

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА УЧНІВСЬКИХ КОЛЕКТИВІВ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО ЗРОСТАННЯ УЧИТЕЛЯ ТА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА

Основні  стратегічні завдання та напрямки роботи: 

 •  Впровадження інноваційних підходів в управлінні як ресурс розвитку навчального закладу та забезпечення якісної освіти;
 •  Психолого-педагогічне проектування учнівської обдарованості через впровадження  інноваційних педагогічних технологій;
 • Виховання громадсько активної, національно свідомої, життєво компетентної особистості школяра через впровадження  моделі «школа-сім’я-громада»;
 • Управлінські та науково-методичні засади забезпечення профільного навчання учнів в умовах  функціонування освітніх округів;
 • Реалізація компетентнісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі.

Термін  реалізації проблеми: 2011- 2016 рр.

Етапи реалізації проблеми:

  І етап     

·  Діагностичний            Березень-вересень 2011 р.

·  Установчий                  Жовтень-грудень 2011 р.

·  Теоретичний                Січень 2012 р. - вересень 2012 р.

 ІІ етап

·  Адаптаційно-корекційний                        2012-2013 н.р.

 ІІІ етап

·  Практично-формуючий                            2013-2014 н.р.

                                                                  2014-2015 н.р.

 ІV етап

·  Узагальнюючо-результативний             2015-2016 н.р.

 Напрямки реалізації проблеми:

2011 – 2012 н.р.

 •  Компетентність як педагогічне явище. Діагностування та теоретичне обгрунтування проблеми компетентісного підходу в управлінні, вихованні і навчанні учнів у процесі впровадження інноваційних технологій. Формування ключових компетентностей при викладанні навчальних предметів. Психолого-педагогічний супровід формування ключових компетентностей. 
 • Державно-громадська модель управління навчальним закладом.
 • Моделювання профілізації старшої школи в освітніх округах.

 

 

2012 – 2013 н.р. 

 •  Проектування діяльності навчального закладу щодо впровадження компетентісно орієнтованого підходу у навчально-виховний процес.
 • Використання проектних технологій у навчально-виховному процесі, управлінській діяльності, методичній роботі.
 • Забезпечення  мобільності усіх учасників освітнього простору через впровадження ІКТ.
 • Професійна культура в контексті загальноєвропейського освітнього простору.
 • Проектування розвитку освітніх округів для забезпечення якісної освіти та розвитку дитячої обдарованості.

 2013 – 2014 н.р. 

2014 – 2015 н.р

 • Формування компетентного вчителя, учня, керівника загальноосвітнього закладу шляхом самовдосконалення та цілеспрямованої самоосвітньої діяльності.
 • Реалізація моделі «школа-сім’я-громада» у навчальних закладах району як засіб формування громадсько активної, національно свідомої, життєво компетентної особистості школяра
 • Науково-методичний супровід реалізації програм розвитку освітніх округів.  

2015-2016 н.р. 

 •  Практичне забезпечення та реалізація компетентісно зорієнтованого підходу до управління, виховання і навчання учнів у процесі впровадження педагогічних технологій.
 • Узагальнення та поширення позитивного педагогічного досвіду за результатами роботи над науково-методичною проблемою району